Katalog
Výmena produktu: HP gumené hadice, ktoré sa používajú na suunto air integrovane potápačské počítače, potápačské comba a analógové comba.


Suunto vyhlásilo, že určité množstvo HP gumených hadíc musí byt vymenených z bezpečnostného dôvodu.


Limitovaná várka HP gumených hadíc, ktoré sa používajú na Suunto Air integrovane potápačské počítače, potápačské počítače comba a analógové comba, musia byt bezodkladne navrátené z dôvodu, zistenia chybne použitého materiálu na hadice, ktorý môže ovplyvniť životnosť hadice. 

 

Táto vada, môže viesť v HP gumenej hadici k uniku alebo pretrhnutiu, čo by viedlo k strate dýchacieho plynu než sú predpokladane miery a toto môže mat za následok zranenie alebo smrť.

 

Bezpečnosť potápačov je pre Suunto veľmi dôležitá. Suunto oznámilo k výmene určitého množstva HP gumených hadíc, ako je uvedené nižšie.


Identifikácia príslušných HP gumených hadíc:

 

-         Čierna guma z vonkajšej časti hadice

-         Označená textom  5000 PSIG PRESSURE TESTED – MADE IN USA

-         Hadica s priemerom 12,5mm a s dĺžkou 84cm

-         Vytlačený kód marže na hadici s číslom 1812

 

 

Táto výmena sa tyká HP gumených hadíc, ktoré sú označené číslom 1812. Ostatne HP gumene hadice nie je potrebne meniť a ani sa ich to netyká.

 

Nasledovne produkty, ktoré používajú danú hadicu a môžu byt ohrozene sú: Cobra, Cobra3, SM-36 tlakomer a combo s tlakomerom, rovnako tiež Vyper a Zoop, pokiaľ boli zakúpené ako combo produkty. Úplný zoznam produktových kódov nájdete na konci tohto dokumentu a rovnako tiež na webe http://www.suunto.com/recall.

 

K dnešnému dnu však neboli hlásené žiadne poškodenia alebo nehody. Je však nutne aby boli aj tak všetky produkty, ktorých sa to týka navrátené a vymenene.

 

Suunto sa ospravedlňuje všetkým zákazníkom za spôsobené nepríjemnosti a instuuje všetkých zákazníkov, ktorý si zakúpili výrobok na vyzie uvedené HP gumene hadice medzi 11/2012 – 07/2013, aby ich bezodkladne vrátili a vymenili. Ak ma HP gumová hadica identifikačné číslo, ktoré je uvedené vyžšie, v tom prípade je zakázané potápať. Vráťte produkt ihneď najbližšiemu autorizovanému predajcovi Suunto Dive a výmena hadice vám bude vykonaná zadarmo.

 

Viac informácii ohľadom navrátenia môžete nájsť na http://www.suunto.com/recall.

 

Vratne instrukcie sa tykaju iba HP gumenych hadic s ciselnym kodom 1812.

 

  1. Prineste svoj produkt najbližšiemu Suunto Dive autorizovanému predajcovi alebo Suunto Autorizovaného Servisného strediska, kde vám bude hadica vymenená.
  2. V US a EU môžete tiež využiť Suunto Online Service Request www.suunto.com/servicerequest , kde si môžete objednať a nechať doručiť novu hadicu.

 

 Produkty s identifikačným číslom, ktoré môžu byť poškodené

 

SS005100200

SM-36/300 W/ HOSE W/ SLEEVE BULK

SS005100300

SM-36/4000 W/HOSE W/ SLEEVE BULK

SS005101200

SM-36/300 W/ HOSE W/O SLEEVE BULK

SS005108200

SM-36/300 W/ HOSE W/ SLEEVE

SS005108300

SM-36/4000 W/ HOSE W/ SLEEVE

SS005240200

CB-ONE/300 COMBO

SS005240300

CB-ONE/4000 COMBO

SS005249210

CB-2 IN LINE/300/45 COMBO

SS005249220

CB-2 IN LINE/300/70 COMBO

SS005249330

CB-2 IN LINE/4000/150 COMBO

SS005249340

CB-2 IN LINE/4000/230 COMBO

SS005267200

CB-2 IN LINE/300/VYPER COMBO

SS005267300

CB-2 IN LINE/4000/VYPER COMBO

SS005402000

COBRA

SS015974000

CB-2 IN LINE/300/ZOOP YELLOW COMBO

SS015975000

CB-2 IN LINE/4000/ZOOP YELLOW COMBO

SS016427000

CB-2 IN LINE/300/ZOOP ORANGE COMBO

SS016428000

CB-2 IN LINE/4000/ZOOP ORANGE COMBO

SS018403000

COBRA W/ QR AND USB

SS018536000

COBRA3 BLACK W/ QR AND USB

SS018537000

COBRA3 BLACK

SS018661000

CB-TWO/4000/7 COMBO NH

SS018662000

CB-TWO/4000/7 COMBO SH

SS018663000

CB-TWO/300/7 COMBO NH

SS018664000

CB-TWO/300/7 COMBO SH

SS018665000

CB-3 IN LINE/4000/230/7 COMBO NH

SS018666000

CB-3 IN LINE/4000/230/7 COMBO SH

SS018667000

CB-3 IN LINE/4000/150/7 COMBO NH

SS018668000

CB-3 IN LINE/4000/150/7 COMBO SH

SS018669000

CB-3 IN LINE/300/70/7 COMBO NH

SS018670000

CB-3 IN LINE/300/70/7 COMBO SH

SS018671000

CB-3 IN LINE/300/45/7 COMBO NH

SS018672000

CB-3 IN LINE/300/45/7 COMBO SH

SS018681000

CB-DBL IN LINE/300/70/7 COMBO NH

SS018682000

CB-DBL IN LINE/4000/230/7 COMBO NH

SS018683000

CB-DBL 300/7 COMBO NH

SS018684000

CB-DBL 4000/7 COMBO NH

SS018685000

CB-COBRA/7 NH

SS018686000

CB-COBRA/Q/USB/7 NH

SS019541000

CB-2 IN LINE/300/VYPER COMBO W/ USB

SS019542000

CB-2 IN LINE/4000/VYPER COMBO W/ USB

SS019545000

CB-2 IN LINE/300/ZOOP BLACK COMBO

SS019546000

CB-2 IN LINE/4000/ZOOP BLACK COMBO

SS0K5165000

HP HOSE 33inch