Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Štítky

taska classic bag

Kategórie

Rekreačné potápanie

Aj keď neexistuje presná definícia pojmu „rekreačné potápanie“, pravdepodobne si pod ním každý na rozdiel od profesného potápania predstaví užitočné napĺňanie voľného času a aktivitu, ktorá má prinášať radosť a zábavu. V duchu napĺňania týchto cieľov, je preto v iných jazykoch nazývané ako „športové potápanie“ či „fundiving“.

Tradičné rekreačné potápanie je zvyčajne chápané v rámci dodržiavania určitých parametrov ponorov. Týmito limitmi sú najmä:
• hĺbka do 39 metrov 
• partnerský spôsob potápania 
• časovo limitované zostupy 
• potápanie na otvorenej vode

Hĺbkové obmedzenie do 39 metrov namiesto logickejších 40m je odvodené z imperiálnej sústavy jednotiek kde 130 ft (stôp) a zodpovedá približne 39m. Prekračovanie tejto hĺbky znamená vystavovať sa zvýšenému riziku „dusíkovej narkózy“ - opojenia z hĺbky, ako sa nazýva znížený stav vnímania spôsobený dýchaním stlačeného vzduchu. V hĺbkach pod 30m tiež enormne stúpa spotreba dýchaného plynu a vplyvom jeho zvýšenej hustoty, sa v porovnaní s menšími hĺbkami ťažšie dýcha. Aj preto sa v poslednom desaťročí preferuje skôr hĺbkový limit na úrovni maximálnych 30m.

Rekreačné potápanie vylučuje sólové ponory. Partneri si spolu ponor naplánujú, partnersky realizujú a aj vyhodnotia. Aj keď miera závislosti od svojho druha, nie je pri tomto spôsobe potápania neprimerane vysoká, jestvujú v športovom potápaní aj situácie kedy je žiadaná. Na druhej strane, je spoločné objavovanie krás podvodného sveta oveľa intenzívnejšie a určite aj príjemnejšie, ako by tomu v prípade samostatných zostupov.

Časové limity, je treba v rekreačnom potápaní chápať ako opatrenie, ktoré má zamedziť potrebe nejakých špeciálnych procedúr a postupov počas výstupu. V prípade dodržania týchto časov, môže potápač v ktoromkoľvek okamihu ponoru začať vystupovať a vynoriť sa priamo na hladinu. Ak by ich prekročil, bol by nútený vykonať pri výstupe na hladinu viacero takzvaných „dekompresných zastávok“ v určitých hĺbkach, na určitý čas. Takýto stupňovitý výstup sa využíva v technickom potápaní, ktoré charakterizujú väčšie hĺbky a dlhšie časy.

V protiklade s potápaním do jaskýň, zatopených banských priestorov, vnútra vrakov alebo iných objektov, znamená otvorená voda nad hlavou pre potápača voľný prístup ku hladine. Prerušenie ponoru, s následným výstupom na povrch preto patrí k bežným algoritmom riešenia neštandardných situácií v rekreačnom potápaní.

Zostupy, ktoré prekračujú rámec uvedených obmedzení, zaraďujeme väčšinou do oblasti technického alebo komerčného potápania. Vyžadujú oveľa vyššiu úroveň tréningu, výstroja, plánovania aj zabezpečenia zostupov.