Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

Open Water Diver - Základný kurz potápania - individuálny

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát PADI ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií.

Celý kurz sa po vzájomnej dohode uskutoční individuálne, veľmi intenzívnou a účinnou formou podľa osobitného vopred dohodnutého časového harmonogramu, či iných zvláštnych požiadaviek zákazníka.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 5 teoretických lekcií
- 5 ponorov v kontrolovanom vodnom prostredí
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 36 hodín výuky

Cena kurzu DOHODOU

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom 
- vstupné na bazén 
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok 
- registrácia v PADI
- c-card, nástenný diplom 
- učebnica "ŠPP" 
- pracovné CD študenta 
- potápačský denník 
- potápačské tabulky.