Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

BEZPEČNOSTNÉ ZASTÁVKY

Bezpečnostné zastávky sa všeobecne považujú  za „dobrý potápačsky zvyk“ a sú integrálnou súčasťou väčšiny potápačských tabuliek. Dôvody prevádzať bezpečnostnú zastávku zahŕňajú zníženie subklinickej dekompresnej choroby, zníženie mikrobublín, kontrola výstupu a orientácie pred vynorením.

V Suunto potápačských počítačoch nájdete tri rozdielne typy bezpečnostných zastávok: Doporučená bezpečnostná zastávka, Povinná bezpečnostná zastávkaHlboké zastávky.

Pri každom ponore, ktorý je hlbší ako 10 m, je ponúknutá 3 minútová Doporučená bezpečnostná zastávka. Neprerušené porušovanie rýchlosti výstupu vedie k Povinnej bezpečnostnej zastávke. Ak sú aktivované Hlboké zastávky, vypočítavajú sa iba tieto. Dĺžka doporučenej hlbokej zastávky je označovaná v sekundách.

Doporučená bezpečnostná zastávka

S každým ponorom hlbším ako 10 m, prístroj zadá 3 minúty pre odpočítavanie Doporučenej bezpečnostnej zastávky, ktorá sa má previesť v rozsahu hĺbky 3 – 6 m. Na displeji v strede obrazovky namiesto bezdekompresného času sa  zobrazí STOP značka a 3 minúty pre odpočítavanie smerom dole.

Doporučená bezpečnostná zastávka, ako to vychádza so samotného názvu, je doporučená. Ak sa ignoruje, neobjaví sa žiadna penalizácia na následnom povrchovom intervale a následných ponoroch.

Povinná bezpečnostná zastávka

Ak sa neustále prekračuje rýchlosť výstupu 10 m/min. na viac ako 5 sek., predpokladá sa tvorenie a rast mikro bublín, a to viac ako pripúšťa  dekompresný model. Suunto RGBM dekompresný kalkulačný model reaguje na túto situáciu pridaním Povinnej bezpečnostnej zastávky k ponoru. Čas Povinnej dekompresnej zastávky bude závisieť na vážnosti prekročenia výstupovej rýchlosti. Na displeji sa objaví  značka STOP a ak dosiahnete zónu hĺbky medzi 6 m – 3 m, objaví sa aj značka CEILING, horná hranica hĺbky a vypočítaný čas bezpečnostnej zastávky. V danej hĺbke by ste mali zotrvať pokiaľ sa z displeja nestratí varovanie Povinnej bezpečnostnej zastávky. Celkový čas Povinnej dekompresnej zastávky závisí na vážnosti prekročenia rýchlosti výstupu a vždy v sebe zahŕňa 3 minútu času Doporučenej bezpečnostnej zastávky.

Akonáhle sa objaví varovanie Povinnej bezpečnostnej zastávky, nesmiete sa vynoriť plytšie ako 3 m. Ak vystúpite vyššie ako je horná hranica Povinnej bezpečnostnej zastávky, objaví sa šípka smerujúca dole a ozve sa nepretržité pípanie. Mali by ste okamžite zostúpiť na alebo pod hornú hranicu hĺbky Povinnej bezpečnostnej zastávky. V prípade, že kedykoľvek počas tohto ponoru situáciu napravíte, nebude to mať žiadny vplyv na dekompresný výpočet pre nasledujúce ponory.

Ak pokračujete v porušovaní Povinnej bezpečnostnej zastávky, ovplyvnite tým model tkanivovej kalkulácie a prístroj skráti prístupné bezdekompresné časy pre váš nasledujúci ponor. Po takejto situácii sa doporučuje predĺžiť povrchový interval pred nasledujúcim ponorom.

Deep Stops/Hlboké zastávky

Niektoré Suunto potápačské modely umožňujú užívateľovi vybrať si algoritmus hlbokých zastávok namiesto tradične doporučenej bezpečnostnej zastávky. Hlboké zastávky sú dekompresné zastávky, ktoré sa prevádzajú hlbšie ako tradičné zastávky s cieľom minimalizovať tvorenie mikrobublín a excitáciu.

Suunto RGBM model vypočítava hlboké zastávky opakovane, umiestňujúc prvú zastávku približne v polovici medzi maximálnou hĺbkou a hornou hranicou zastávky. Po zotrvaní na prvej hlbokej zastávke, bude ponúknutá ďalšia hlboká zastávka v polovici k hornej hranici zastávky a tak ďalej, kým sa nedosiahne hladina. Dĺžka hlbokej zastávky sa môže nastaviť na 1 alebo 2 minúty.