Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

RGBM – REDUKOVANÝ GRADIENT BUBLINOVÉHO MODELU

Suunto vo svojich potápačských modeloch používa dekompresný model RGBM. Bublinový model s redukovaným gradientom (RGBM) je moderný algoritmus pre sledovanie rozpusteného, ako aj voľného plynu v tkanivách potápača. Bol vyvinutý v spolupráci SUUNTO a Bruce R. Wienke BSc, MSc. PhD. Je založený na laboratórnych výskumoch a potápačských údajoch, vrátane údajoch z DAN. Je to významný pokrok oproti klasickému Haldane modelu, ktorý nie je schopný predpovedať voľný plyn (mikrobubliny).

Výhoda Suunto RGBM modelu je dodatočná väčšia bezpečnosť cez jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa situácie a profily ponorov (niekoľkonásobné zmeny hĺbok).

RGBM môže zachytávať množstvo situácií mimo rozsahu modelov rozpustených plynov tým, že:

  • monitoruje nepretržite viacdenné potápanie
  • tesne sleduje časovo oddelené opakované ponory
  • reaguje na ponor, ktorý je hlbší ako prechádzajúci ponor
  • prispôsobuje sa rýchlemu výstupu, ktorý spôsobuje formovanie vážnych mikrobublín 
  • zavádza konzistenciu so skutočne fyzikálnymi zákonmi pre kinetiku plynov

Niektoré Suunto potápačské modely umožňuje užívateľovi zvoliť si medzi tradičnou Bezpečnostnou zastávkou (Safety stop) a Hlbokou zastávkou (Deep stop). Hlboké zastávky sú dekompresné zastávky, ktoré sa prevádzajú hlbšie ako tradičné zastávky s cieľom minimalizovať tvorenie mikrobublín. Aby sa optimalizovala reakcia na rozdielne pridané rizikové situácie, zaviedla sa dodatočná kategória zastávky, Povinná bezpečnostná zastávka. Kombinácia druhu zastávok závisí na užívateľovom nastavení a špecifickej situácii ponoru.

Adaptívna dekompresia Suunto RGBM  

Algoritmus SUUNTO RGBM adaptuje svoju predpoveď vplyvu formovania mikrobublín a opačného profilu ponoru v aktuálnej sérii ponoru. Taktiež tento algoritmus zmení výpočet na základe individuálneho nastavenia, ktoré ste si vybrali.

Model a rýchlosť dekompresie na povrchu je upravený podľa pôsobenia mikro bublín. Rovnako na úprave opakovaných ponorov sa môže uplatniť maximálne dovolené nasýtenie dusíkom v každej teoretickej tkanivovej skupine.

V závislosti na okolnostiach RGBM adaptuje dekompresný záväzok tým, že prevádza určité alebo všetky nasledovné postupy:

  • Redukovanie časov pre bezdekompresné ponory
  • Pridanie Povinnej bezpečnostnej zastávky
  • Predĺženie času dekompresnej zastávky
  • Doporučenie predĺžiť povrchový interval (Symbol upozornenia potápača)

 

Diver Attention symbol - Rada pre predĺženie povrchového intervalu.

Niektoré spôsoby potápania kumulatívne pridávajú väčšie riziko dekompresnej choroby, napr. ponory s kratším povrchovým intervalom, opakované ponory, ktoré sú hlbšie ako predchádzajúce ponory, viacnásobné výstupy, viacdenné potápanie. Pri zistení vyššie zmienených spôsobov potápania, adaptujúci dekompresný algoritmus Suunto RGBM navyše v určitých situáciách tiež odporučí pomocou „Symbolu upozornenia potápača“ predĺžiť povrchový interval.