Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je nevyhnutné nastaviť si svoje individuálne hodnoty do tréningového počítača?

Cez PERSONAL (osobné) nastavenie je potrebné nastaviť váš prístroj podľa vašej fyzickej charakteristiky a aktivity. Mnohé kalkulácie využívajú toto nastavenie, preto je dôležité, aby ste boli pri definovaní hodnôt čo najpresnejší.

Parametre nastavenia pre modelový rad Suunto t

Nastavenie

Hodnota

Popis

Weight (hmotnosť)

kg / lb

Hmotnosť v kg alebo poundoch podľa nastavených jednotiek merania.

Height (výška)

Cm / ft

Výška v cm alebo feetoch podľa nastavených jednotiek merania.

Act class

1-10

Stupeň výkonnosti: 1 - 10

Sex

male / female

Pohlavie: mužské / ženské

Birth year

year

Rok narodenia

Max HR

000

Maximálna frekvencia srdca podľa nastavených jednotiek merania.

Fitness METS

00.0

Hodnota metabolického ekvivalentu

Maximálna srdcová frekvencia

V prípade, že poznáte svoju skutočnú maximálnu FS, vložte do prístroja túto hodnotu. Inak si môžete hodnotu maximálnej frekvencie srdca (MAX HR) vypočítať podľa formuly 210-(0.65 x vek).

TIP: Požiadajte svojho trénera alebo doktora, aby vám pomohol bezpečne určiť vašu reálnu maximálnu FS.

Fitnes MET úroveň

Hodnota fitnes MET (metabolický ekvivalent) je to bezrozmerná jednotka vyjadrujúca koľkonásobne je výdaj energie vyšší ako bazálny metabolizmus (koľko energie je telo schopné spotrebovať v porovnaní so spotrebou energie počas odpočinku). Zhruba čím je vaša telesná zdatnosť lepšia, tým vyššia je max. hodnota MET. Suunto t6 vám ponúka prednastavenú MET hodnotu, ale ak poznáte svoju skutočnú hodnotu, použite skutočnú.

POZNÁMKA: Maximálna kapacita výkonu meraná v laboratórnych testoch sa niekedy udáva ako mlO2/kg/min (VO2 max). Ak chcete porovnať maximálnu kapacitu výkonu, ktorú vám vypočíta program v jednotkách MET k vašej nameranej hodnote VO2 max, použite vzťah 1 MET = 3.5ml/min/kg.

Parametre nastavenia pre modelový rad Suunto M

Nastavenie

Hodnota

Popis

Weight (hmotnosť)

kg / lb

Hmotnosť v kg alebo poundoch podľa nastavených jednotiek merania.

Height (výška)

Cm / ft

Výška v cm alebo feetoch podľa nastavených jednotiek merania.

Úroveň kondície

slovne

Stupeň zdatnosti: very poor - excellent

Sex

male / female

Pohlavie: mužské / ženské

Birth year

year

Rok narodenia

Max HR

000

Automaticky vypočítaná podľa vzorca 207 – (0,7 x vek)

 

POZNÁMKA: BMI (Body Mass Index) je číslo vypočítané z vašej hmotnosti a výšky. Označuje, či vaša hmotnosť je v rámci zdravotných limitov. Avšak, ak ste svalnatý typ, váš vypočítaný BMI môže byť trochu vyššií ako sa očakáva, pretože škála BMI vychádza z priemerného telesného typu.

 

POZNÁMKA: Akonáhle vložíte váš rok narodenia, prístroj automaticky nastaví maximálnu frekvenciu srdca (max FS) na základe vzorca 207 – (0,7 x vek), ktorý bol publikovaný organizáciou American College of Sports Medicine. V prípade, že poznáte svoju skutočnú max FS, mali by ste upraviť automaticky ponúknutú hodnotu vašou skutočnou hodnotou.

Čo je Tréningový efekt?

Tréningový efekt (TE) je jedinečná vlastnosť vášho Suunto monitora SF (model t3, t4, t6) ktorá meria skutočnú účinnosť  (efektivitu) zaťaženia na vašu fyzickú zdatnosť. Tréningová efektívnosť zobrazuje účinnosť zaťaženia na vašu aerobnú zdatnosť na jednoduchej päť stupňovej škále. Pomocou TE si môžete zaistiť, že vaše cvičenie vždy dosiahne zamýšľaný výsledok.

Prosím všimnite si rozdiel medzi tréningovou zónou (dočasná tréningová intenzita) a tréningovým efektom (celkové tréningové zaťaženie). V tréningovej zóne sa pokúšate udržať pulzovú frekvenciu na určitej úrovni počas celého cvičenia, zatiaľ čo pre tréningový efekt postačí počas cvičenia len raz dosiahnuť žiadanú TE hodnotu.

Úroveň TE sa zobrazí v móde TRAINING. Zároveň vám ukáže koľko času je potrebné (pri vašej aktuálnej intenzite tréningu) pre dosiahnutie nasledujúcej úrovne TE (iba model t3, t4). Tento časomer sa aktualizuje v reálnom čase a to v závislosti od toho ako sa mení vaša intenzita zaťaženia.

 

TE

Opis

Výsledok cvičenia

1.0 - 1.9

Malý TE

Zlepšuje zotavenie (krátke cvičenie) alebo rozvíja základnú vytrvalosť (viac ako 1 hod. tréningu). Nezlepšuje významne aerobnú výkonnosť.

2.0 – 2.9

Udržiavací TE

Udržiava aerobnú fitnes, Buduje základ pre tvrdší tréning v budúcnosti. Trochu prispieva k zlepšovaniu maximálnej výkonnosti.

3.0 – 3.9

Zlepšujúci TE

Zlepšuje aerobnú fitnes v prípade, že sa opakuje 2-4 krát za týždeň. Nie sú tu žiadne špeciálne požiadavky na zotavenie (regeneráciu).

4.0 – 4.9

Vysoko zlepšujúci TE

Rapídne zlepšuje aerobnú fitnes v prípade, že sa opakuje 1-2 krát za týždeň. Vyžaduje 2-3 regeneračné jednotky (TE 1-2) za týždeň.

5.0

Presahujúci TE

Dramatické zlepšenie v aerobnej zdatnosti, ak sa následne prevádza s adekvátnou regeneráciou. Vysoká požiadavka na zotavenie. Zvýšené riziko pretrénovania v prípade, že sa opakuje príliš často.

POZNÁMKA:    Je dôležité poznamenať, že číselná hodnota TE neznamená, že zaťaženie nízkou hodnotou je zlé a menej významné ako zaťaženie s vysokou hodnotou. Obe hodnoty sú potrebné pre vyvážený tréning.

 

TIP: Tréningový efekt je pokroková  vlastnosť, ktorú môžete využiť mnohými spôsobmi. Podrobnejšie informácie o TE môžete nájsť v Suunto Training Guide, ktorý je na stiahnutie na stránke www.suunto.com/training.

Čo sú hranice pulzovej frekvencie?

Nastavenie hornej a spodnej hranice srdcovej frekvencie vám napomôže udržiavať cvičenie v správnej intenzite. Alarm vás upozorní v prípade, že vaša srdcová frekvencia je nad alebo pod nastavenou hranicou. V menu si môžete nastaviť hranice PF na on alebo off (zapnuté alebo vypnuté), definovať hornú a spodnú hranicu a zapnúť alebo vypnúť alarm pulzovej frekvencie.

Čo sú zóny pulzovej frekvencie?

Tréningy s monitormi frekvencie srdca sú tradične založené na zónach pulzovej frekvencie. Intenzita vášho tréningu je určená časom, ktorý strávite v každej z troch zón.

Zóny PF sú definované ako percentný podiel z vašej maximálnej frekvencie srdca. Zónový tréning je uznávaná tréningová metóda. Existujú prednastavené nasledovné hodnoty:

 

Zóna SF

Prednastavené hodnoty

Hlavný prínos

Zóna 1

(Fitnes zóna)

60-70% z max. SF

Zlepšuje vašu základnú vytrvalosť a pomáha vám zotaviť sa po náročnej tréningovej jednotke. Môže sa využiť aj pri kontrole nadváhy.

Zóna 2

(Aerobik zóna)

70-80% z max. SF

Zlepšuje vašu aerobnú kapacitu. Táto zóna sa doporučuje v prípade, že trénujete pre vytrvalostné disciplíny.

Zóna 3

(Hraničná zóna)

80-90% z max. SF

Zlepšuje vašu maximálnu aerobnú kapacitu a schopnosť laktátovej tolerancie (anaeróbny prah) – zlepšuje vašu maximálnu odolnosť a budete schopný lepšie znášať únavu.

 

POZNÁMKA: Prednastavená zóna SF sleduje odporúčania American College of Sports Medicine pre predpísané cvičenia.

 

V menu prístroja si môžete zapnúť funkciu zóny PF, definovať hranice zón a vypnúť alebo zapnúť tóny. Ak sú funkcia zóny a tóny zapnuté, váš prístroj vás zvukovo upozorní v prípade, že sa presuniete z jednej zóny do druhej.

Čo je EPOC?

EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) (kyslíkový dlh) označuje množstvo extra kyslíka, ktoré vaše telo potrebuje počas zotavenia po telesnom zaťažení. Vaše telo spotrebováva viac kyslíka po zaťažení ako počas odpočinku. Čím bola dosiahnutá vyššia intenzita zaťaženia počas cvičenia, tým je vyšší EPOC (väčší rozsah kyslíkového dlhu). EPOC je užitočný pri meraní telesného zaťaženia pri vytrvalostných športoch ako beh a cyklistika.

Suunto t6d vám umožňuje predpovedať EPOC už počas cvičenia, ktorý na odplatu umožňuje monitorovať telesné zaťaženie a tréningový efekt.

Môžete si zvoliť, aby úroveň EPOC sa zobrazovala v móde TRAINING. Využite Suunto softvér pre zobrazenie vašej tréningovej jednotky s hodnotami EPOC vo vzťahu k úrovni tréningovému efektu.

Na čo slúži nastavenie intervalov počas tréningového zaťaženia?

Váš Suunto monitor FS vám poskytuje intervalovú tréning, tréning s rozdielnymi fázami zaťaženia a zotavenia. Využite INT1, INT2 pre definovanie trvania intervalu. Rovnako si môžete pre seba zadefinovať fázu rozcvičenia.

Keď použijete intervaly a rozcvičenie, voľba zobrazenia log zapisovača v móde TRAINING sa zmení na odpočítavač času. Využite toto zobrazenie pre sledovanie koľko času zostáva pre váš aktuálny interval. Akonáhle ste začali tréningovú jednotku, odpočítavač sa automaticky vynuluje pri každom uplynutom intervale.

Ak trénujete pomocou intervalov, zobrazí sa INT1, INT2 alebo WARM pred časom odpočítavania, aby vás prístroj informoval, ktorý interval je zapnutý. Indikátor medzičasu na displeji vás upozorňuje koľko intervalu z celkového prešlo, napríklad int1 (lap1), int2 (lap2), int1 (lap3), int2 (lap4) a pod.

Čo zobrazuje čas na regeneráciu síl?

Po každom cvičení prístroj zobrazí ako dlho vám bude trvať do úplného zotavenia a kedy budete pripravený na cvičenie pri plnej intenzite v rámci vašej úrovne telesnej zdatnosti. Kedykoľvek si skontrolujte mieru zotavovania v ponuke suggestion (doporučenie).  Ak čas na zotavovanie je viac ako 24 hodín, dôrazne vám doporučujeme oddýchnuť si jeden deň, aby ste sa vyhli pretrénovaniu.

I keď nebudete úplne zotavený, vždy môžete postupovať podľa návrhov programu cvičenia. Ak používate typ cvičenia free (voľný), dôrazne vám doporučujeme cvičiť iba vtedy, keď čas potrebný na zotavovanie je menší ako 24 hodín. 

POZNÁMKA: Konzultuje s profesionálnym trénerom pre získanie informácii ako využívať mieru zotavovania (pomer medzi cvičením a odpočinkom) pre dosiahnutie vašich cieľov.

Čo je movescount.com?

Movescount je online športová komunita, ktorá vám ponúka bohatú škálu nástrojov pre organizovanie vašich každodenných aktivít a pre vytváranie pútavých príbehov o vašich skúsenostiach. Movescount vám ponúka nové spôsoby pre získanie inšpirácie s inými členmi, aby vás posúvali dopredu.

Svoje tréningové záznamy si môžete preniesť vnútornej pamäte z niektorých Suunto tréningových modelov (t3, t4, t6, M4, M5 a Quest) na online Suunto aplikáciu movescount.com a podrobnejšie ich analyzovať. Na stránke www.movescount.com si môžete zo svojich tréningových jednotiek zmerať až sedem telesných parametrov: srdcovú frekvenciu, EPOC, Tréningový efekt, objem ventilácie, frekvenciu dýchania, spotrebu kyslíka a spotrebu energie.

Čo mám robiť ak mi prístroj nezobrazuje frekvenciu srdca?

Váš Suunto monitor SF používa vysoko frekvenčný prenos, aby sa predchádzalo rušeniu údajov. Avšak, cvičenie pod elektrickým vedením alebo pri magnetickom alebo elektrickom zariadení môže spôsobiť interferenciu signálu.

Ak stratíte signál, pokúste sa o nasledujúci postup:

  • Vystúpte a znovu vstúpte do módu TRAINING.
  • Skontrolujte, či máte správne nasadený hrudný pás FS.
  • Skontrolujte, že oblasť elektródy na páse je navlhčená.
  • Presuňte sa od potenciálneho zdroja interferencie.
  • Ak problém stále pretrváva, vymeňte batériu (na páse alebo na prístroji).

Ako si správne nasadiť hrudný pás frekvencie srdca?

Nastavte si dĺžku pásu tak, aby bol hrudný pás FS tesný, ale stále komfortný. Navlhčite kontaktné plochy vodou alebo gélom a nasaďte si hrudný pás. Uistite sa, že hrudný pás je umiestený v strede hrudníka a červená šípka smeruje hore.

 

Suunto Basic hrudný pás FS

 

Suunto Comfort hrudný pás FS

 

VAROVANIE: Osoby s kardiostimulátorom, defibrilátorom alebo implantovaným elektronickým zariadením používajú hrudný pás FS na vlastné riziko. Dôrazne vám doporučujeme, aby ste pred počiatočným použitím hrudného pásu, previedli cvičný test pod dohľadom doktora. Zaistí vám to bezpečnosť a spoľahlivosť stimulátora srdca a monitora pulzovej frekvencie pri ich súčasnom používaní. So cvičením je spojené určité riziko, a to najmä pre tých, ktorí majú sedavý spôsob života. Dôrazne doporučujeme konzultovať túto situáciu s doktorom skôr, ako zahájite pravidelný program cvičenia.  

 

POZNÁMKA: Hrudný pás FS  s ikonou IND  sú kompatibilné s väčšinou posilňovacích zariadení s induktívnym príjmom FS. Suunto M1/M2 je kompatibilný so Suunto Dual Comfort pás FS (IND a ANT ikony ).

Čo môžem sám robiť so svojim Suunto tréningovým náramkovým počítačom?

Výmena batérie vo všetkých Suunto tréningových môže byť prevedená užívateľom. Postup výmeny batérie alebo remienka nájdete v užívateľskom manuáli alebo na stránke www.suunto.com alebo v užívateľskom videu.

Pre akúkoľvek opravu Suunto doporučuje kontaktovať autorizované servisné stredisko, distribútora alebo predajcu. Výmenu batérie alebo remienka môže previesť užívateľ prístroja sám, pokiaľ výmenu prevádza doporučeným spôsobom, aby zabránil preniknutiu vody do oddelenia batérie alebo do počítača.

Čo znamená vodotesnosť pri Suunto tréningových počítačoch?

Naše produkty sú testované v súlade so štandardami ISO 2281. To znamená, že produkt je vodovzdorný. Navyše k pojmu „vodotesnosť“, hodinky môžu byť označené symbolom pretlakového testu, ktorý je vyjadrený ako tlak v baroch (3bar / 10 bar) alebo ako hĺbka v metroch (30m / 100m). Toto označenie sa nezhoduje s hĺbkou potápania, ale vzťahuje sa na tlak, pri ktorom sa mokrý pretlakový test prevádzal. To znamená, že nie je možné sa so Suunto tréningovými počítačmi potápať do hĺbky 30m/100m. Dážď, sprchovanie, plávanie a iné normálne vystavenie prístroja vode neovplyvní činnosť prístroja. Avšak za žiadnych okolností by sa nemali pod vodou používať (tlačiť) tlačidlá.

Varovanie:    Tréningové náramkové počítače nie sú určené pre potápanie.

Aké je originálne Suunto príslušenstvo?

Suunto originálne príslušenstvo sa distribuuje iba cez Suunto celosvetovú distribučnú sieť autorizovaných distribútorov a predajcov. Originálne Suunto príslušenstvo sa testuje, aby bolo kompatibilné so Suunto produktmi a mohlo sa bezpečne používať.

POZNÁMKA:  Na škodu spôsobenú neoriginálny príslušenstvom sa nevzťahuje záruka.

Ako sa môžu získať ďalšie informácie?

Na stránkam užívateľského manuálu môžete nájsť servisné a záručné informácie. Ak tu nenájdete odpoveď na vašu otázku, môžete tiež zaslať žiadosť. Aby ste boli schopný zaslať podpornú žiadosť, musíte sa registrovať v systéme. REGISTER NOW. Taktiež sa môžete obrátiť na naše Európske centrum pomoci na čísle: +358 2 284 1160. Poplatok za hovor je rovnaký ako za hovor do Fínska. Call centrum je otvorené od pondelka do piatku 24 hodín denne. Služba je stále k dispozícii v anglickom jazyku. Iné jazyky – nemčina, francúzština, japončina, švédčina, španielčina a fínčina – sú poskytnuté počas lokálnej pracovnej doby. Profesionáli call centra sú fundovaní odpovedať na vaše otázky týkajúcich sa potápačských produktov, outdoorových, tréningových produktoch a kompasov.

Ako viem, či na môj Suunto produkt sa vzťahuje záruka?

Môžete si to skontrolovať na vašom pokladničnom bloku ako dôkaze o kúpe. Záruka platí dva roky odo dňa zakúpenia prístroja.

Predlžuje oprava môjho výrobku záruku?

Ak to národné právo umožňuje, oprava prístroja nepredlžuje alebo inak neovplyvňuje záručnú dobu. Avšak, na opravené časti alebo produkt vymenený behom záručnej doby bude poskytnutá záručná doba v trvaní ostávajúcej pôvodnej záručnej doby alebo v trvaní 3 mesiacov od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, čo je dlhšie.