Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

POTÁPANIE V CHLADNÝCH VODÁCH

Štandardy C.E.N. definujú chladnú vodu ako vodu, ktorej teplota je  10° C alebo menej a to najmä pre podmienky sladkej vody a to z dôvodu vyššieho bodu tuhnutia.

Dýchacia automatika a iné časti výstroja majú svoje funkčné obmedzenia, ak sa používajú vo vode chladnejšej ako 10 °C. Ak sa pokúšate potápať v chladnej vode bez získania nevyhnutného tréningu a prípravy vášho výstroja, vystavujete sa vážnemu zraneniu alebo smrti.

Vo vode chladnejšej ako 10 °C existuje vysoké riziko zamrznutia prvého a druhého stupňa dýchacej automatiky. Prejav zamrznutia automatiky väčšinou končí samovoľným únikom dýchacieho plynu z druhého stupňa a následnou rýchlou stratou zásoby plynu (čím nižšia teplota, tým väčšie riziko). Výstroj by mal byť prispôsobený pre použitie v takýchto podmienkach a to najmä prvý stupeň dýchacej automatiky, ktorý by mal byť izolovaný pred vonkajšími vplyvmi prostredia z dôvodu predchádzania jeho zamrznutia.

Dýchacie automatiky od výrobcu Aqualung a Apeks určené pre potápanie v chladných vodách sú špeciálne navrhnuté so suchým tesniacim systémom na prvom stupni. Tento systém chráni hlavnú vnútornú komoru pred nežiaducimi vplyvmi vonkajšieho prostredia a efektívne znižuje riziko zamŕzania automatiky. Druhý stupeň dýchacej automatiky je vybavený výmenníkom tepla, ktorý je umiestený v okolí ventilu 2.stupňa a napomáha jeho ohrievaniu. Tento vysoko efektívny systém výmeny tepla sa dobre vyrovnáva s problémom zamŕzania 2.stupňa automatiky aj v náročnejších klimatických podmienkach.

Podľa nášho názoru, nie je možné úplne vylúčiť zamŕzanie druhého stupňa vo všetkých podmienkach. Aby ste znížili riziko zamŕzania automatiky pri potápaní v studených vodách alebo pod ľadom, mali by ste: 

  1. Ochrániť vašu automatiku pred akýmkoľvek náhodným vniknutím vody do 1. alebo 2. stupňa.
  2. Pred ponorom ochrániť potápačský výstroj pred chladom. Presnejšie, udržiavať automatiku a všetky jej doplnky čo najdlhšie v teple a v suchu.
  3. Urobiť kontrolu výstroja pred ponorom na suchom a teplom mieste a to ešte pred premiestením sa na miesto ponoru.
  4. Uistiť sa, že Venturi páčka je nastavená v polohe (+).
  5. Pred vstupom do vody vyvarovať sa dýchania cez  dýchaciu automatiku alebo stláčať sprchu na veľmi studenom vzduchu.
  6. Vstúpiť do vody a zanoriť sa bez meškania.
  7. Vyvarovať sa vyberania automatiky z úst počas ponoru alebo na hladine. Tento postup zabráni preniknutiu studenej vody do 2. stupňa automatiky.
  8. Netrénovať s partnerom striedavé dýchanie, nechať si automatiku v ústach. V prípade núdze, ponúknuť alebo zobrať si záložný regulátor.
  9. Vyhýbať sa nadmernej námahe počas ponoru a zabrániť vysokej frekvencie dýchania (čím hlbšie potápate, tým väčšie riziko).
  10. Uistiť sa, že dýchací plyn vo vašej potápačskej fľaši je suchý. Nadmerné možstvo vodnej pary v dýchacej zmesi môže zamŕzať a následne spôsobiť samovoľný únik plynu alebo úplne zablokovať prívod dýchacieho plynu.