Táto publikácia bola vydaná nakladateľstvom SPEKTRUM
a bola financovaná Európskou kozmickou agentúrou (ESA)
v rámci projektu Space for Education, Education for Space
PECS ESA No:4000117400/16/NL/NDe .


Ide o zborník príspevkov kolektívu autorov v zložení:

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.,
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.,
Mgr. Milan Držík, CSc.,
Ing. Juraj Slačka, PhD.,
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.,
Ing. Martin Rakús, PhD.,
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.,
RNDr. Ján Kaňák

Jej cieľovou skupinov su študenti aj nadšenci, ktorí sa mienia serióznejšie zoznámiť
s problematikou prieskumu okolitého kozmického priestoru, planét slnečnej sústavy
a čiastočne aj celého vesmíru pomocou kozmických prostriedkov.

Vzhľadom na spôsob financovania jej vydania sa nedostane do voľného predaja, ale každý
záujemca sa môže uchádzať o kópiu výtlačku priamo u autora (do vyčerpania zásob):


- prostredníctvom e-mailu: valko@elf.stuba.sk
- telefonicky na čísle: (0)2 60291 114
- osobne na adrese: Katedra fyziky (pracovňa A210)
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Obsah publikácie pre nahliadnutie: