Táto publikácia bola vydaná občianským združením "My, sme niekto iní"
a bola spolufinancovaná Nadáciou Tatra banky.Je určená pre všetkých záujemcov o klasickú fyziku
      - predovšetkým pre študentov vysokých škôl s vedeckotechnickým zameraním,
      - všeobecnú odbornú verejnosť túžiacu po prehĺbení vedomostí vo forme riešených príkladov.

Vzhľadom na spôsob financovania jej vydania sa nedostane do voľného predaja, ale každý záujemca
sa môže uchádzať o kópiu výtlačku priamo u autora (do vyčerpania zásob):

- prostredníctvom e-mailu: valko@elf.stuba.sk
- telefonicky na čísle: (0)2 60291 114
- osobne na adrese: Katedra fyziky (pracovňa A210)
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Obsah publikácie pre nahliadnutie: