My, sme niekto iní
        je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora vzdelávania a výskumu v prírodných vedách.....
 
 
Stanovy OZ
 
Komu darovať 2% z dane?
 
Prezentácie z prednášok
 
Kontakty

 
Prezentácie a práce členov združenia, resp. vytvorených s podporou združenia
      - Google Drive interpretuje prezentacie bez animácii a občas odmieta "spolupracovať" vrámci subdomén,
         preto je niekedy vhodné pravým klikom súbory stiahnuť, prípadne otvoriť v novom okne.


Náš poster na akcii "Noc výskumníkov", 2015
Príspevok na 21. konferencii slovenských fyzikov, Nitra 2015
     a prezentácia z prednášky
Príspevok študentov O. Čierneho a R. Terkovica na tému merania gravitačnej konštanty
     a ich krátka prezentácia z celoštátnej súťaže ŠVOČ 2015
Príspevok študenta O. Čierneho zo ŠVOČ 2015 (FEI STU)
Príspevok študentov R. Terkoviča zo ŠVOČ 2015 (FEI STU)
Príspevok študentov V. Dluhoša a L. Stehlíka zo ŠVOČ 2015 (FEI STU)
Odborná prednáška o tmavej hmote možnostiach jej registrácie (2014)
Populárna prednáška o bežnej pozemskej a trochu aj nebeskej fyzike (2014)
     a video z nej
Prezentácia študentov O. Čierneho a R. Terkoviča zo ŠVOČ 2014 (FEI STU)
     a ich príspevok na tému štúdia autonómnych systémov
Odborná prednáška o "tmavých pohnútkach" vesmíru a ich pozorovaní (2013)
Pokus o priblíženie "pochopiteľných" javov všeobecnej teórie relativity pre nadaných stredoškolákov(2013)
Seminár o histórii možnostiach amatérskeho experimentovania(2012)
Odborná prednáška o možnosti fraktálnej štrukúry fyzikálneho vákua (2009)
Seminár o histórii aj súčasnosti určovania gravitačnej konštanty(2011)
Seminár o rôznych aspektoch štúdia supravodičov (2009)
Prednáška o význame improvizovaného experimentu pri vyučovaní fyziky (2009)
Populárna prednáška o urýchľovači LHC pre študentov(stav k 2008)
Experimentálne možnosti štúdia gravitačných javov v supravodičoch (2007)
Kritický prehľad experimentov signalizujúcich možné neštandartné gravitačné efekty v supravodičoch (2007)
Odborná prednáška o experimentálnej možnosti pozorovania vzniku topologických defektov v supravodičoch (2004)
Náš hlavný sponzor