My, sme niekto iní
        je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora vzdelávania a výskumu v prírodných vedách.....
 
 
Stanovy OZ
 
Komu darovať 2% z dane?
 
Prezentácie z prednášok
 
Kontakty

Ako kontaktovať členov OZ
 
Ak záujemcovia o činnosť združenia, študenti, všeobecná verejnosť, majú záujem o konzultáciu problému, populárnu (aj nepopulárnu) prednášku tématicky blízku našej činnosti, alebo sa len zaujímajú o našu činnosť, môžu nás kontaktovať prostredníctvom členov UV (užšieho vedenia :-) OZ
 
telefonicky na čísle +421 (0)2 602 91 114
e-mailompavol.valko@gmail.com
na adrese My, sme niekto iní
Záhradnícka 69, 821 08 Bratislava
Náš hlavný sponzor