Štítky

classic bag taska

KatalogSuunto t6d Black Smoke

Suunto t6d Black Smoke

Suunto t6d Black Smoke je sofistikovaný monitor frekvencie srdca určený pre vrcholových a výkonnostných športovcov. Je to malé „športové laboratórium“ na zápästí, ktoré monitoruje, analyzuje a optimalizuje športový tréning.


Cena s DPH : 392,00 €  

SS015843000

SUUNTO

Suunto t6d Black Smoke je sofistikovaný, intuitívny a vysoko presný merací prístroj pulzovej frekvencie poskytujúci všetkým vyznávačom športu rôznej výkonnostnej úrovni užitočné informácie pre zvýšenie efektívnosti tréningu.

Monitorovacie zariadenie frekvencie srdca meria frekvenciu srdca, intervaly medzi údermi srdca a výkyvy medzi intervalmi. Vďaka meraniu časového intervalu medzi dvomi údermi srdca v milisekundách, Suunto t6d umožňuje maximalizovať tréningový efekt každého vášho zaťaženia s podrobnou analýzou siedmich rozdielnych telesných parametrov: frekvencia srdca, spotreba energie, ventilácia, spotreba kyslíka, frekvencia dýchania, Tréningový efekt a EPOC.

Suunto t6d, unikátny medzi osobnými tréningovými zariadeniami, vypočítava a zobrazuje sedem rôznych telesných parametrov vrátane:

 • srdcovej frekvencie
 • spotreby energie
 • ventilácie
 • spotreby kyslíka (VO2)
 • dychovej frekvencie
 • Tréningového efektu
 • EPOC (Exces Post exercise Oxygen Consumption – nadmerná spotreba kyslíka po ukončení cvičenia)

Prístroj môže prinášať takmer laboratórne presne a okamžité informácie, ktoré sa zobrazujú v reálnom čase na displeji prístroja. Užívateľ si môže individualizovať zobrazovanie jednotlivých údajov na displeji prístroja podľa svojich potrieb.

Tento štýlový športový počítač využívajú najnovšiu technológiu, ktorá poskytuje jedinečne presné informácie o vplyve tréningu/cvičenia na organizmus užívateľa. Pomocou inteligentných a takmer okamžitých informácii a doporučení nasmerujú užívateľa k dosiahnutiu  naplánovanej fyzickej zdatnosti, športových cieľov a zdravšiemu spôsobu života.

Digitálna ANT komunikácia Suunto prístrojov eliminuje interferenciu a nežiaduci signál medzi dvoma susednými komunikujúcimi vysielačmi a elektrickým vedením a dáva možnosť vyhnúť sa chybným informáciám počas behu alebo jazde na bicykli v skupine.

Voliteľné externé snímače tzv. „Suunto PODy“ umožňujú Suunto t6d tiež zaznamenávať vašu rýchlosť, vzdialenosť a cyklistickú kadenciu.

Spojenie prístroja Suunto t6d s tréningovým softvérom Suunto Training Manager PC napomáha v prostredí osobného počítača s podporou OS Windows vytvárať a nepretržite aktualizovať váš ideálny tréningový program. Na druhej strane s priloženým káblom Suunto interface si môžete spojiť váš Suunto t6d s on-line aplikáciou Movescount.com a preniesť svoje tréningové záznamy, podeliť sa o svojom pokroku s priateľmi, vymeniť si svoje pocity a myšlienky a viesť svoj osobný on-line tréningový denník.

Športový náramkový počítač ďalej obsahuje funkcie: duálny čas, dátum, alarm a stopky s medzičasmi a časmi úsekov, výškomer s meraním stúpania a nadmorskej výšky.

Kľúčové vlastností a funkcie Suunto t6d:

 • plánovanie tréningu a komplexná fyziologická analýza tréningu cez aplikáciu Movescount.com;
 • Tréningový efekt a EPOC v reálnom čase;
 • srdcová frekvencia a spálené kalórie v reálnom čase;
 • výškomer pre sledovanie nadmorskej výšky na výkon;
 • prispôsobenie displeja pre individuálne informačné potreby;
 • individuálne nastavenie funkcii, ktoré sa majú zobrazovať na displeji;
 • meranie časového intervalu medzi dvoma údermi srdca v milisekundách;
 • intervalový a zónový tréning;
 • denník uchovávajúci 25 tréningových jednotiek;
 • výškomer;
 • Suunto Dual Comfort hrudný pás frekvencie srdca (kompatibilný s posilňovacími zariadeniami a Suunto Fitnes Solution);
 • ANT digitálne kódovaný prenos signálu pulzovej frekvencie, rýchlosti a vzdialenosti;
 • meranie rýchlosti, vzdialenosti a kadencie pomocou voliteľných snímacích zariadení tzv. Suunto Podov;
 • voliteľné externé snímače: Suunto Foot Pod, Suunto Bike Pod, Suunto Road Bike Pod, Suunto Cadence Pod, Suunto GPS Pod, Suunto Movestick Mini Pod;
 • farebné varianty.
  Suunto t6d Black Smoke  
  Všeobecné údaje  
  nočný režim podsvietenia  ?
  podsvietenie displeja elektro-luminiscenčné
  matrix displej ?
  užívateľské rozhranie vychádzajúce z ponuky ?
  minerálne krištaľové sklíčko ?
  operačná teplota -20°C - +60°C
  voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna) ?
  teplota uskladnenia -30°C - +60°C
  teplota ?
  vodotesnosť 100m
  hmotnosť 55g 
     
  Výškomer  
  výškový rozsah -500m - 9000m
  kumulatívna vertikálna hodnota v reálnom čase ?
  intervaly zaznamenávania údajov 2, 10s
  rozlíšenie výškomera 1m
  kompenzácia teploty (pre presnejšie meranie nadm. výšky) ?
  celkový zostup/výstup ?
  vertikálna rýchlosť ?
     
  Chronograf  
  odpočítavací časomer ?
  maximálny počet medzičasov v pamäti 99
  stopky ?
  časomer (intervalový časomer, rozcvičenie) ?
     
  Pulzová frekvencia  
  ANT digitálny kódovaný prenos pulzovej frekvencie ?
  priemerná pulzová frekvencia v reálnom čase ?
  spálené kalórie v reálnom čase
  EPOC  (nadmerná spotreba kyslíka po ukončení cvičenia) ?
  zóny a limity pulzovej frekvencie ?
  kapacita pamäte 30 záznamov / 100 000 úderov
  PC analýza 7 telesných parametrov ?
  interval zaznamenávania frekvencie srdca (R-R) každý jeden úder
  aktuálna pulzová frekvencia ?
     
  Usmernenie pri tréningu a počas zaťaženia  
  Tréningový efekt v reálnom čase
     
  Hrudný pás frekvencie srdca  
  Suunto Comfort Belt (ANT kódovaný) kompatibilný
  Suunto Dual Comfort Belt (analógový & digitálny) zahrnutý
  Suunto Heart Rate Belt (ANT kódovaný) kompatibilný
  Suunto Memory Belt (ANT kódovaný) kompatibilný
     
  Zdroj energie  
  upozornenie na slabú batériu ?
  užívateľom vymeniteľná batéria ?
     
  Špeciálne  
  uzamknutie tlačidiel ?
  kompatibilný s externými Suunto snímačmi ("Pods") ?
  užívateľsky nastaviteľný displej ?
  digitáne kódovaný prenos údajov o rýchlosti ("ANT") ?
  priložené externé zariadenie USB kábel
     
  Hodinky  
  12/24 h ?
  kalendár ?
  denné alarmy 3
  duálny čas ?
     
  Softvér  
  prenos tréningových dát a analýza cez movescount.com  (s USB káblom)