Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

DEKOMPRESNÉ PONORY

V prípade, že NO DEC TIME sa dostane na nulovú hodnotu, váš ponor sa stáva dekompreným ponorom a počas výstupu na hladinu musíte previesť jednu alebo niekoľko dekompresných zástavok. Text NO DEC TIME je na displeji nahradený symbolom ASC TIME a objaví sa označenie CEILING so šípkou smerujúcou hore, ktorá vás nabáda k tomu, aby ste zahájili výstup.

Ak prekročíte bezdekompresný limit počas ponoru, prístroj poskytne dekompresné informácie, ktoré sú potrebné pre bezpečný výstup. Po ponore prístroj bude ďalej zásobovať užívateľa následnými informáciami o povrchovom intervale a opakovanom ponore.

Prístroj skôr dovoľuje užívateľovi znižovať množstvo dusíka v tele v rámci hĺbkového rozsahu (nepretržitá dekompresia) ako vyžaduje prevádzať zastávky  vo fixovaných hĺbkach.

Čas výstupu (ASC TIME) je minimálny čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie hladiny  v rámci dekompresného ponoru. Zahŕňa:

 • čas potrebný k dosiahnutiu hornej hranice dekompresnej zastávky pri rýchlosti výstupu 10 m/min. Horná hranica dekompresnej zastávky je najplytšia hĺbka, do ktorej by ste mali vystúpiť.
 • čas, ktorý je potrebný na dekompresnú zastávku.
 • čas potrebný pre Povinnú bezpečnostnú zastávku (v prípade ak je)
 • čas potrebný na dosiahnutie hladiny po opustení hornej hranice dekompresnej zastávky a prevedení Doporučenej bezpečnostnej zastávky.

 

VÝSTRAHA      VÁŠ SKUTOČNÝ ČAS VÝSTUPU MÔŽE BYŤ DLHŠÍ AKO PRÍSTROJ  ZNÁZORŇUJE.

Tento čas výstupu  sa predlžuje v prípade že:

 • zostanete v hĺbke
 • vystupujete pomalšie ako 10 m/min alebo
 • urobíte dekompresnú zastávku hlbšie ako je horná hranica dekompresnej zastávky.

Tieto faktory taktiež zvýšia množstvo vzduchu, ktoré je potrebné na dosiahnutie hladiny.

 

Horná hranica dekompresnej zastávky, zóna hornej hranice, spodná hranica a dekompresný rozsah

Počas dekompresie je dôležité, aby ste rozumeli významu hornej (ceiling) a dolnej hranice (floor) dekompresnej zastávky a dekompresný rozsah:

 • Horná hranica (ceiling) je najplytšia hĺbka, do ktorej by ste mali vystúpiť počas dekompresie. V tejto hĺbke alebo tesne pod ňou musíte previesť všetky dekompresné zastávky.
 • Zóna hornej hranice je zóna optimálnej dekompresnej zastávky. Je to zóna medzi minimálnou hornou hranicou a 1.8 m pod optimálnou hornou hranicou.
 • Dolná hranica (floor) je najhlbšia hĺbka, v ktorej sa čas dekompresnej zastávky nezväčšuje. Dekompresia začne prebiehať v momente, ako potápač prejde túto hĺbku počas svojho výstupu.
 • Dekompresný rozsah je rozsah hĺbky medzi hornou hranicou a dolnou. V rámci tohto rozsahu prebieha dekompresia. Avšak je dôležité pamätať si, že v hĺbke blízkej k spodnej hranici bude vysycovanie veľmi pomalé.

 

Hĺbka hornej a dolnej hranice dekompresnej zastávky bude závisieť od vášho profilu ponoru. Horná hranica bude celkom plytká v momente, keď vstúpite do dekompresného módu, ale ak zotrváte v hĺbke, presunie sa dole a čas výstupu sa zvýši.  Okrem toho, horná hranica a dolná hranica dekompresnej zastávky sa môže meniť počas vysycovania.

Počas nepriaznivých poveternostných podmienok (v prípade veľkých vĺn), môže byť ťažké udržať konštantnú hĺbku blízko hladiny. V takomto prípade je vhodnejšie zdržiavať sa viac pod hornou hranicou a uistiť sa, že vlny  vás nemôžu zdvihnúť nad hornú hranicu. SUUNTO doporučuje, aby dekompresia prebiehala hlbšie ako 4 m, i napriek tomu, že horná hranica je naznačená plytšie.

VÝSTRAHA      NIKDY NEVYSTUPUJTE NAD HORNÚ HRANICU DEKOMPRESNEJ ZASTÁVKY!