Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

So snahou o zabezpečenie najlepšie možného výkonu a maximálnej životnosti dýchacej automatiky je dôležité zabezpečiť jej riadnu preventívnu údržbu. Spoľahlivosť a správne fungovanie vašej automatiky bude závisieť od starostlivosti, ktorú od vás dostane. Zaobchádzajte s ňou opatrne, nevystavujte ju zbytočným šokom alebo nárazom a to najmä druhý stupeň.

Čistenie po každom ponore

Nasledovný postup údržby by sa mal pravidelne prevádzať po každom použití s cieľom udržať automatiku čistú a pripravenú pre ďalšie používanie.

 1. Kedykoľvek je automatika demontovaná z ventilu potápačskej fľaše je nevyhnutné, aby sa nasadila prachová krytka na ústie prvého stupňa.  Je veľmi dôležité predchádzať preniknutiu vlhkosti do vnútra automatiky. Krytka je obyčajne prichytená na strmeni prvého stupňa a preto môže byť vlhká. Preto pred nasadením krytky na 1. stupeň, očistite alebo vyfúkajte ju do sucha. Skontrolujte, či O-krúžok je bezpečne usadený vo vnútri prachovej krytky.
 2. Hneď po ponore, automatika, ktorá je ešte stále nasadená na fľaši a pod tlakom, by sa mala opláchnuť v sladkej vode.
 3. Samostatné opláchnutie nevyčistí automatiku dostatočne. Aby sa vyčistila automatika tak kompletne, ako je to možné, je nevyhnutné ju ponoriť do teplej vody (nie viac ako 47 °C) aspoň na dobu jednej hodiny.
 • Najvhodnejšia metóda je pripevniť automatiku na potápačskú fľašu, otvoriť ventil fľaše, aby automatika bola pod tlakom. Potom úplne ponoriť prvý aj druhý stupeň do vody. Takto natlakovaná automatika efektívne zabráni preniknutiu vlhkosti alebo nečistotám do jej vnútra.
 • Ak nie je možné ponoriť automatiku pripevnenú na fľašu, je možné ju ponoriť aj nenatlakovanú, ale za predpokladu, že prachová krytka je bezpečne nasadená na prívod prvého stupňa s neporušeným O-krúžkom a sprcha druhého stupňa sa za žiadnych okolností nestláča počas toho, ako je automatika ponorená.

 

Poznámka: Počas ponorenia alebo oplachovania regulovateľného modelu automatiku, ktorá nie je pod tlakom, skontrolujte, či regulovateľný ovládač na druhom stupni je úplne zatočený do vnútra (v smere hodinových ručičiek), aby sa zabránilo preniknutiu vlhkosti do vnútra ventilu a LP hadice.

 

Výstraha: Nestláčajte sprchu, neuvoľňujte prachovú krytku na prvom stupni alebo nevytočte regulovateľný ovládač na druhom stupni úplne von v prípade, že automatika je ponorená a nie je pod tlakom. Ak to urobíte, spôsobí to preniknutie vlhkosti a následnú nutnosť servisu u autorizovaného servisného centra.

 

 1. Počas ponorenia automatiky, posuňte niekoľko krát prepínač lopatkového nastavenia na druhom stupni smerom dopredu a dozadu z polohy „MIN“ („-“) do „MAX“ („+“). Môžete tiež jemne otáčať ovládačom nastavenia ventilu (pri regulovateľných modeloch) smerom dopredu a dozadu, ale nie viac ako 1/4 otáčky. Táto činnosť pomôže uvoľniť čiastočky soli alebo iných minerálnych nečistôt, ktoré by inak zostali uviaznuté v druhom stupni.
 2. Potom, čo automatika bola riadne vymočená, je dôležité riadne vymyť prúdom vody dutinu hlavnej pružiny prvého stupňa (iba u modeloch, ktoré nemajú izolovaný prvý stupeň), náustok druhého stupňa, otvory na prednom puzdre druhého stupňa. Prúd vody odstráni čiastočky soli a minerálov, ktoré sa uvoľnili počas močenia. Ak automatika nie je natlakovaná, nestláčajte sprchu! Stlačenie sprchy počas ponorenia automatiky spôsobí preniknutie vlhkosti do vnútra 2.stupňa a následne do 1. stupňa.
 3. Osušte automatiku a zaveste je cez prvý stupeň, aby voda, ktorá zostala na druhom stupni, odkvapkala.
 4. Regulovateľný model mal by byť uskladnený s ovládačom dychového odporu otočeným úplne von (proti smeru hodinových ručičiek). Pomôže to predĺžiť životnosť nízko tlakového sedla.
 5. Po osušení automatiky, uložte ju do čistého boxu alebo utesnenej plastickej tašky. Neuskladňujte automatika na mieste, kde by bola vystavená extrémnemu teplu alebo v prostredí, ktoré produkuje ozón. Predĺžené vystavenie nadmernému teplu, ozónu, chlorinu alebo ultrafialovým lúčom môže spôsobiť predčasný rozklad gumených častí a komponentov.
 6. Nikdy neuskladňujte automatiku, pokiaľ je stále napojená na ventil potápačskej fľaše.
 7. Nikdy nepoužívajte na čistenie alebo mazanie častí automatiky rozpúšťadlá alebo petrolej založený na substanciách. Nevystavujte častí automatiky aerosólovým sprejom, keďže niektoré rozkladajú gumové a plastické materiály.